Home

Actueel

Iedereen die wel eens door onze dorpcentra wandelt, merkt het regelmatig. De voetpaden in onze gemeente zijn op heel wat plekken slecht toegankelijk: vernauwingen door omheiningen langs werven, auto’s die deels parkeren op het voetpad, handelaars die er obstakels op plaatsen, ... Moeilijk om nog vlot te passeren, zeker voor minder mobiele personen.
 


Groen wil dat...

 

Net als vorige jaren zijn er amper acties rond milieubeleid te vinden in het budget en het meerjarenplan van onze gemeente.

Nochtans zette Zoersel in 2016 een stap in de goede richting door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant, waar Groen al lang op aandrong. Voor het klimaatbeleid geldt echter maar één maatstaf: de praktijktoets. En op dat vlak scoort Zoersel nog...


Domein Martinus aan de Liefkenshoek in Halle bestaat momenteel uit een congrescentrum met 10 zalen, een feestzaal voor 400 personen en een hotel met 38 kamers. Omdat het een zonevreemd bedrijf is dat voornamelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt, wil het gemeentebestuur door de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) de uitbaters de mogelijkheid geven de...